Відновлення обліку, перевірка та аналіз обліку

Ми пропонуємо послуги по відновленню бухгалтерського обліку компаній будь-якої сфери діяльності. Метою повного або часткового відновлення бухгалтерського обліку є наведення порядку в документації підприємства відповідно до вимог чинного законодавства.

В результаті надання послуги замовник отримує відновлений бухгалтерський і податковий облік, а також, за домовленістю сторін, складену на підставі нових облікових даних звітність.

Тривалість операції по відновленню бухгалтерського і податкового обліку і вартість послуг нашої компанії в кожному випадку різні і індивідуальні для кожного підприємства.
Вони залежать від обсягу відновлювальних процедур, наявності зовнішньоекономічної діяльності, документів і обсягу документообігу, від видів діяльності організації, і головне, періоду відновлення.

Відновлення бухгалтерського обліку містить ряд завдань:

 • збір інформації, на основі яких проводиться формування бухгалтерських залишків;
 • порівняння інформації в електронній базі даних з первинною інформацією, виправлення баз даних, приведення їх у повну відповідність первинним документам;

Відновлення первинних документів на основі відомостей:

1)  звірка з покупцями і постачальниками, запит відсутніх документів;

2) перевірка первинної документації, яка є в наявності і складання відсутніх примірників: актів, договорів, наказів, пояснень, рахунків - фактур, накладних та інших документів.

Інші завдання, які відповідають кожній окремій ситуації.

Перевірка і аналіз обліку включає:

 • аналіз стану обліку та достовірності даних на підприємстві;
 • правильність оформлення документами здійснених господарських операцій, достовірність документів, своєчасність і повноту відображення операцій у бухгалтерському обліку;
 • правильність кореспонденції рахунків;
 • правильність ведення обліку затрат, собівартості продукції і фінансових результатів
 • правильність ведення обліку касових операцій і їх відповідність порядку ведення касових операцій;
 • стан дебіторської і кредиторської заборгованості; встановлення фактів простроченої, безнадійної заборгованості, сумнівних боргів і заходи щодо їх ліквідації;
 • своєчасність і ефективність інвентаризації цінностей і розрахунків;
 • своєчасність і якість складання фінансової звітності;
 • своєчасність нарахувань і сплата податків;
 • своєчасність нарахувань і виплата заробітної плати.
 • стан розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами тощо.