Кадровий облік

Ведення кадрового обліку є обов’язковою складовою будь-якого бізнесу. Питання ведення кадрового обліку на підприємстві на даний момент є дуже важливим і актуальним. Оскільки з 1 січня 2021 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді великих штрафів за виявлення під час перевірки порушення в трудовому законодавстві. Наприклад: в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору 60 000,00 грн. 

Підприємству треба приділити дуже велику увагу щодо правильного оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе визнання недійсного наказу підприємству загрожує штраф у розмірі 60 000,00 грн.
Правильне кадрове діловодство убезпечить підприємство штрафних санкцій.

Кадровий облік включає в себе:

 • оформлення кадрової документації:
  • заяв співробітників про прийом на роботу, про звільнення, про виплату компенсацій, про призначення на іншу посаду, про зміну окладу, про надання відпусток та інші заяви;
  • наказів про прийом на роботу, про переведення, про преміювання, про стягнення, про надання відпусток, про звільнення, на відрядження та інші;
  • заповнення трудових книжок;
  • ведення журналу обліку руху трудових книжок;
  • складання посадових інструкцій;
  • ведення табелю обліку використання робочого часу працівників;
  • складання штатного розкладу з урахуванням класифікатора професій;
  • оформлення змін до штатного розпису;
  • оформлення трудових договорів;
  • складання графіка відпусток;
  • оформлення правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • ведення журналу реєстрації наказів з кадрової діяльності;
  • оформлення довідок з місця роботи;
  • оформлення заяв на соціальну пільгу;
  • інші документи по необхідності.
 • оформлення особистих справ співробітників;
 • консультування з питань кадрового діловодства.