Групи платників єдиного податку

2022 рік вніс свої корективи в систему оподаткування «єдинників». Пропонуємо з ними ознайомитись в таблиці.

Група платників єдиного податку
Річний дохід, грн
Дозволена кількість працівників
Ставка
Не можуть бути платниками ЄП
Звичайна
Підвищена
1 група: фізособи — підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню1 085 500,00Не використо-вують пра-цю най-маних осіб10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (248,10 грн)*
15% — для фізосіб-підприємців у випадках, визначенихп. 293.4 ПКУ
Згідно з п. 291.5 ПКУ:
Підприємці та юрособи, які здійснюють:
— діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх розповсюдження), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
— обмін інвалюти;
— виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ПММ в ємностях до 20 л та діяльності фізосіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і каміння, у т. ч. органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
— видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
— діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;
— управління підприємствами;
— надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
— продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
— організацію, проведення гастрольних заходів;
Фізособи- підприємці, які:
— здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
— надають в оренду земельні ділянки загальною площею понад 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини з загальною площею понад 300 кв. м. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; Госпсуб’єкти, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юрособам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25%;
Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платником ЄП;
Фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
2 група: фізособи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства5 421 000,00Не перевищує 10 осіб**20% МЗП (1300,00 грн)*
3 група: фізособи — підприємці та юрособи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми7 585 500,00Не обмеженоВстановлюється у відсотках до доходу:
3% доходу;
5% доходу
Для юросіб у випадках, визначенихп. 293.5 ПКУ:
6% зі сплатою ПДВ;
10% без сплати ПДВ.
4 група: сільсько-господарські товаровиробникиЧастка с/г товаровиробництва за попе-редній податковий (звітний) рік дорів-нює або переви-щує 75 %Не обмеженоРозмір ставок податку з 1 га с/г угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування. У відсотках бази він становить:
– для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) розмір ставок податку з одного гектара буде встановлено на рівні 0,95;
– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, –  0,57;
– для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;
– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,19;
– для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди – 6,33.
Згідно з п. 291.5-1ПКУ госпсуб’єкти:
— у яких понад 50 % доходу, отриманого від продажу с/г продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать с/г товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
— які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);
— які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

* Ставки ЄП з 01.01.2022р. застосовуватимуться:
– для І групи –  у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
– для ІІ групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року;
 для ІІІ групи — у відсотках до доходу.
Відповідні зміни внесені у п. 293.1 та у пп. 1 п. 293.2 ПКУ.
Оскільки на 01.01.2022р. розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2481,00 грн, а розмір мінімальної зарплати –6500,00 грн, то максимальна ставка ЄП:

  • для платників І групи – 248,10 грн на місяць,
  • для платників ІІ групи – 1300,00 грн. 

Втім не все так просто! Це розміри максимальної ставки, а реальну для кожної адміністративно-територіальної одиниці мають встановити органи місцевого самоврядування. У зв’язку з захворюванням на коронавірус, Законом №540 надано право органам місцевого самоврядування  приймати рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів  щодо зменшення ставок єдиного податку.

**Згідно з пп. 291.4.1, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством вік, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.