Розмір податкової соціальної пільги

Збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року тягне за собою безліч наслідків, одним з яких є те, що граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги на податок на доходи фізичних осіб значно нижчий за власне мінімальну зарплату

Відповідно до пп.169.1.1 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. У 2022 році розмір податкової соціальної пільги (далі – ПСП) становитиме 1240,50 грн. (2481,00 грн. х 50% = 1240,50 грн.).

Водночас, абз. 1 пп. 169.4.1 Кодексу визначено, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Таким чином, податкова соціальна пільга для різних категорій громадян у 2022 році складе:

Розмір ПСП (у відсотках до загального розміру ПСП*)Сума ПСП, грнГраничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн.
Загальна (згідно пп.169.1.1 Податкового кодексу України)1240,50,003470,00
Для осіб, які вказані у пп. 169.1.2  Податкового кодексу України ( 100 % від загальної)1240,50 х кількість дітей3470,00 х кількість дітей
Підвищена, для осіб, які вказані у пп. «а», «б» пп. 169.1.3  Податкового кодексу України (150% від загальної)1860,75 х кількість дітей3470,00 х кількість дітей
Підвищена, для осіб, які вказані у пп. «в»-«е» пп. 169.1.3  Податкового кодексу України (150% від загальної)1860,753470,00
Підвищена, для осіб, які вказані у пп. 169.1.4  Податкового кодексу України (200% від загальної)2481,003470,00