Бухгалтерські послуги

Консалтинговий центр «Актив» надасть консультації в сфері оподаткування для фізичних і юридичних осіб; в оптимізації податкового та бухгалтерського обліку; в мінімізації податкових платежів і податкових ризиків; в оптимізації податкових платежів і податкових ризиків та проведе аналіз стану обліку та достовірності даних на підприємстві.

Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг: організація і автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві,  комплексний бухгалтерський супровід (аутсорсинг).

До бухгалтерських послуг входить:

 • своєчасне і якісне оформлення первинних документів;
 • ведення обліку основних засобів, нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;
 • формування касових документів;
 • формування авансових звітів;
 • виписка документів по реалізації готової продукції, товарі і послуг;
 • формування і реєстрація податкових накладних;
 • опрацювання вхідних накладних (прихід товарів, матеріалів і послуг);
 • внесення вхідних податкових накладних, перевірка їх в правильності складання;
 • проведення актів звірок з контрагентами;
 • проведення банківських виписок;
 • проведення оплат через клієнт-банк, сплата податків;
 • розрахунок і виплата заробітної плати;
 • нарахування і виплата відпусток, лікарняних;
 • проведення річної інвентаризації.

Підготовка і здача звітності:

 • фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати);
 • податкової звітності (декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ, 1-ДФ, декларація земельного податку, екологічного податку та ін..);
 • статистичної звітності.

Надання консультацій:

1) в області бухгалтерського, податкового обліку;

2) в сфері організації і ведення бізнесу;

3) в області економіки і управлінського обліку;

4) в сфері податкового планування.